Ceny

Santa Gifts Termin obowiązywania:1.12.2018- 6.12.2018 Czas zgłoszenia równoważny jest z datą wysłania formularza rejestracyjnego.Wszystkim, zarejestrowanym on-line, uczestnikom May Tango Festival 2018 przysługuje zniżka 5% od poniższych cen. Pakiety milong