Regulamin

RODO

W świetle art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) ustalone zostały następujące elementy:

 • Wszelkie przekazane dobrowolnie przez Ciebie poprzez stronę http://maytangofestival.eu/ lub mailowo na adres mtf@majowa.eudane (imię, nazwisko, email, link FB) administrowane są przez “MAK Maria Kucharska” z siedzibą w 41-800 Zabrze, ul. Łangowskiego 24, NIP 6481005125, (dalej: “Firma”).
 • Twoje dane służą nam do celów związanych z organizacją wydarzeń (rezerwacja, informacje organizacyjne, analiza danych, marketing bezpośredni produktów i usług własnych), organizowanych przez Firmę.
 • Dane przekazane Firmie mogą być przekazywane stronom trzecim na terenie Unii Europejskiej oraz poza tym obszarem jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub  realizacji obowiązków ciążących na Administratorze: (firmy księgowe, linie lotnicze, hotele, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa).
 • Twoje dane będą przetwarzane w czasie realizacji wydarzenia, w związku z którym zostały przekazane, a następnie przez okres 24 miesięcy od zakończenia wydarzenia.
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo dostępu do danych Ciebie dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zgody na ich przetwarzanie oraz żądanie ich przeniesienia do innych podmiotów.
 • Przekazywane przez Ciebie dane nie są i nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

  Comments are closed

  Nasz Newsletter

  Bądź na bieżąco

  Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje związane z festiwalem, promocjami i nie tylko.

  Newsletter PL

  Proszę czekać

  Dziękujemy za rejestrację!

  May Tango Festival - All Rights Reserved 2024 - Designed with 🩷 by MENA Studio